Escalar formas que están bloqueadas

 1.- Algunhas formas teñen bloqueado o escalado, por exemplo as do "Espacio de socialización OMSI"
2.- Ao arrastrar a forma ao espacio de traballo xa é posible comprobalo


3.- Se desexamos escalala temos que seleccionar "Shapes Collection" e pulsar en "Crear forma"4.- Escribimos un nome e unha descripción (opcional) e pulsamos en "Gardar forma"


5.- Esta nova forma creada por nós sí será escalable.
Comentarios

Entradas populares de este blog

Índice

Base para móbil ou tableta

copa