Entradas

Escalar formas que están bloqueadas

Imagen
 1.- Algunhas formas teñen bloqueado o escalado , por exemplo as do " Espacio de socialización OMSI " 2.- Ao arrastrar a forma ao espacio de traballo xa é posible comprobalo 3.- Se desexamos escalala temos que seleccionar " Shapes Collection " e pulsar en " Crear forma " 4.- Escribimos un nome e unha descripción (opcional) e pulsamos en " Gardar forma " 5.- Esta nova forma creada por nós sí será escalable.

engrenaxes

Imagen
 en " Xeradores de formas " " Todos " temos engrenaxes configurables

Rotación de SVG

Imagen
  1.- descargamos a imaxe, por exemplo         botella               parafuso              tridente                             2.- convertímola a SVG 3.- en " Xeradores de formas " " Destacados " escollemos " Rotación de SVG " Modificamos o ancho e o fondo da forma (por exemplo, a 50 x 50) e arrastramos o arquivo en formato svg , quedando a forma co contorno da imaxe seleccionada (tardará uns segundos en procesar)

Extrusión

Imagen
 1.- en " Xeradores de formas " na sección " Destacados " temos " Extrusión " pulsando a tecla ALT é posible mover os tiradores de forma independente.

texto en obxectos curvos

Imagen
 1.- engadimos un cilindro de 70 x 70 x 50 e un texto de de 55 x 40 x 20 e posicionamos o texto no cilindro. 2.- duplicamos o cilindro e engadimos un cubo que ocupe as 2 formas.  3.- facemos oco o cilindro e agrupámolo co cubo 4.- facemos oco o cubo 5.- agrupamos o cubo co texto (Temos que facer zoom dentro do cubo para poder seleccionar o texto) 6.- o texto xa estará curvado e xa será posible sacalo

matriz circular

Imagen
1.- engadimos un cilindro de 70 x 70 x 5  2.- en " Xeradores de Formas ", na páxina 13 temos " matriz circular " 3.- establecemos as seguintes opcións:  obxecto = círculo 4.- seleccionamos as 2 formas e alineámolas e facemos oca a matriz, baixándoa 5 milímetros para que traspase o cilindro 5.- ao agrupalas quedará o cilindro perforado

copa

Imagen
 1.- engadimos un cilindro de 70 x 70 x 20 2.- engadimos un toroide  cun radio de 35 (70 / 2) ,  un tubo de 35 e lados = 24       Facemos oco o toroide 3.- seleccionamos o cilindro e o toroide e alineámolos e centrámolos 4.- agrupámolos, conseguindo deste xeito a base da copa 5.- engadimos un cilindro de 9 x 9 x 60. Seleccionamos as 2 formas e alineámolas 6.- engadimos unha media esfera de 70 x 70 x 35 e xirámola - 180 graos 7.- duplicamos a media esfera 8.- modificamos o tamaño a 68 x 68 x 35 , subímola 2 milímetros e facémola oca      (se activamos a regra teremos máis precisión) 9.- seleccionamos as medias esferas e alineámolas 10.- agrupámolas, conseguindo así a cunca 11.- seleccionamos un cono con radio superior = 23 , radio base = 35 e altura = 75 12.- duplicamos, facemos oco o cono duplicado, con radio superior = 21 , radio base = 33 e altura = 78 Alinéamolos e agrupámolos 13.- seleccionamos a media esfera e o cono e agrupámolos. A continuación posicionamos o cono enriba da m